Екип

ЕКИП

Силвия Аладжова                            

Д-р Наска Георгиева

Росалина Игнатова

Николай Георгиев

Екипът на Гордън Пространство:

Силвия Аладжова

Д-р Татяна Сотирова

Елица Буновска