Нашата философия на работа

          Ние работим в тясно сътрудничество и изграждаме взаимоотношения на партньорство с децата, родителите, със значимите хора в близкото обкръжение.

          Вярваме, че всяко дете и семейство е уникално, има свои трудности и собствени начини за справяне. За това и техниките, които прилагаме са индивидуални, гъвкави и приспособими.

          Ние използваме изкуството, творчеството и играта като начини за изразяване, опознаване и  съобразяване  със собствените чувства, тези на околните, изграждане и развиване на социални умения и опознаване на заобикалящия свят.

          Стремим се и вярваме, че промяната е напълно възможна, всеки има силни страни и ресурси, върху които може да надгражда. Чрез използване на партньорски взаимоотношения и  практикуване на нови умения, положителна промяна в настроението, поведението и цялостното функциониране са напълно възможни и постижими.