Новини

Инициатор на събитието са Съюзът на глухите в България и Център за ранна рехабилитация. Организатори на мероприятието са Районна организация на глухите – София и Направление „Медии и връзки с обществеността” към СГБ. С партньорската подкрепа на: Асоциация на родители …

Прочети повече