Дейности

Нашите дейности:

 • Психологическо консултиране на родители и деца
 • Психодиагностика и консултиране на деца и юноши
 • Подпомагане развитието на деца със специални нужди
 • Занимания, развиващи когнитивните процеси – внимание, памет, мислене
 • Занимания, развиващи социалната адаптация и емоционална зрялост
 • Индивидуални и групови занимания за деца чрез използване на Монтесори метод, арт-терапевтични и игротерапевтични техники, както и други способи за развитие на сетивата и способността за учене
 • Поведенчески и емоционални проблеми при деца и юноши
 • Социална адаптация и интеграция на деца със специални образователни потребности
 • Консултиране и работа при проблеми с адаптирането в детската градина и училище
 • Измерване на готовността за училище чрез „Тест за училищна готовност
 • Трудности при общуването – конфликтни отношения с родители и връстници
 • Подкрепа след преживяно насилие или загуба
 • Родителски групи за взаимопомощ
 • Провеждане на обучения, групови и индивидуални консултации на родители по програма „Трениране на успешни родители“ на д-р Томас Гордън

Свържете се с нас