Индивидуалната психотерапия е съвместен процес между мен и моя клиент. Целите, поставени от клиента, могат да бъдат вдъхновение за промяна или подобряване на качеството на живот. Хората могат да потърсят консултация или психотерапия при мен за помощ при проблеми, житейски ситуации, с които им е трудно да се справят сами.

Аз работя с клиентите си за постигане на личните им цели, себепознание и развитие, преодоляване на предизвикателства в ежедневието, на житейски кризи или такива, вследствие на травматични събития, справяне със загуба или траур. Помагам на хора с трудности във функционирането, затруднения със самочувствието, проблеми в отношенията им с другите. Партнирам в процеса на разрешаване на конфликти в общуването в семейни, професионални или социални взаимоотношения.

Основно работя в посока за постигане на промяна у самия човек, използвайки и надграждайки собствения му потенциал и ресурс. Вярвам, че всеки човек – възрастен или дете е уникален, минава през собствени предизвикателства в развитието си и има потенциал да открива лични начини за справяне с тях. За това и моят подход към клиентите ми е индивидуален, гъвкав и съобразен с динамичните им нужди. В работата си аз използвам както езика, така и емоционалното преживяване, изкуството, творчеството и играта като начини за изразяване, себеоткриване, личностно израстване и промяна.