Като обучител за ефективни родителски взаимоотношения към института Gordon Training International по програма Parent Effectiveness Training (Трениране на успешни родители) обучавам и споделям философия и умения за ефективно общуване, които да подпомагат родителите в процеса на подобряване на отношенията и разрешаване на конфликти със своите деца/тийнейджъри и с другите значими близки.

Допълнително имам  и сертификат към програмата Teacher Effectiveness Training (Трениране на
успешни учители) за споделяне на ценности и разрешаване на конфликти в класната стая
между учители и ученици.

По-долу предоставям информация какво представлява този модел:

Моделът Гордън предлага подробен план за следване на златното правило „Отнасяй се с другите така, както искаш те да се отнасят с теб“. В основата на философията на програмата ТУР е убеждението, че децата не са лоши, палави или проблемни, а просто поведението им е начин да задоволят своите нужди в определен момент.

Бебето плаче защото е гладно, четири годишното дете бърка в кутията с боя и я разлива на килима, защото иска да си играе и му е интересно, а тийнейджъра се прибира по-късно от определения му час просто защото чувства нужда да бъде с приятелите си.

Децата имат право да посрещнат своите нужди, родителите също. Именно при сблъсъка на нуждите взаимоотношенията се влошават и пораждат конфликти. Част от родителите изискват послушание и подчинение от децата си. Други родители желаят да предпазят децата си от болка и неприятности. И в двата случая има победени и чувство на негодувание в една от двете страни. Този постоянен цикъл на борба за власт с принуждаващите го негативни чувства на обида и не рядко на гняв започва бавно да разрушава връзката между родители и деца. За щастие има и трета алтернатива. Както родителите, така и децата могат да посрещнат своите нужди, да изградят връзка която се характеризира с топлота и взаимно уважение, както и да имат усещане за близост дори и в случай на конфликт. Моделът Гордън е набор от комуникативни умения. Усвоили ги веднъж, родителите ще могат успешно да повлияват и регулират поведението на децата си.

Ключов момент в модела е умението наречено Активно слушане. Когато детето има проблем това умение помага на родителя да долови чувствата му и да разбере същността на проблема му, което в повечето случаи е главната причина за „лошото поведение”.

Когато проблемът принадлежи на родителя той се нуждае от различно умение наречено АЗ-послание”. Това е инструмент който родителите използват за да се справят със ситуациите в които поведението на децата им пречи да посрещнат собствените си нужди. Поради факта, че е необвиняващо и некритикуващо поведението на детето, е по-вероятно то да не се съпротивлява и родителя да бъде чут. Изпратено по добър начин Аз-посланието усилва вероятността детето да приложи поведение на кооперация с родителя, както и би съхранило самооценката му стабилна. А най-важното е, че децата получават ценен урок по самодисциплина. Те променят поведението си не защото се страхуват от родителите си или за да получат награда или поощрение от тях, а защото ги е грижа и зачитат техните нужди. По този начин децата се обучават в емпатия и съпричастност, а тези качества са в основата на емоционалната интелигентност, зрелостта и самодисциплината.

Активното слушане и Аз-посланието работят заедно в екип. След като родителите и децата са изградили отворена двупосочна комуникация използвайки двете умения, конфликтите които възникват могат да бъдат разрешавани посредством Беззагубния метод.

Еднакво важно е да се усвоят тези умения както и кога и как да се прилагат. Поведенческият прозорец на д-р Гордън предлага ясна структура на родителите за това кога, как и кое умение да се използва за да се разрешават проблемите в семейството.