Kазвам се Силвия Аладжова и съм психолог, консултант и психотерапевт

Казвам се Силвия Аладжова и съм психолог, консултант и психотерапевт. Работя с индивиди,  с двойки/семейства и с деца. Подхождам с уважение, разбиране и готовност за работа с хора, определящи се...

Моят професионален опит - казва повече за мен

Работа с деца

В работата си с деца целите, които си поставям са както развиване на когнитивни умения...