Телефон на Доверието при БЧК: за София: 02 492 30 30

В случаи на пристрастявания към лекарства, наркотици и алкохол; превенция на самоубийствата, депресивни състояния и сексуални нарушения; носители на ХИВ вируса и диагностицирани случаи на СПИН; жертви на човешкият трафик, и за психо-социални консултации;


Национална телефонна линия за деца: 116-111

Линията е открита към Държавна Агенция за Закрила на Детето и е напълно безплатна за обаждащите се, независимо дали звънят от стационарен или мобилен телефон. Тя функционира 24 часа в денонощието. Линията е насочена към децата, юношите, техните родители, близки, както и към граждани, търсещи информация и помощ по проблемите на деца. Екип от специално подготвени консултанти поемат обажданията на линията денонощно, като предоставят на обаждащите се помощ, осигурявайки емоционална подкрепа, пространство за споделяне на тежки емоции и преживявания, кризисна интервенция, информация за налични ресурси и начини за справяне с различни проблеми.


Гореща телефонна линия за пострадали от насилие: 02/981 76 86, 0800-18-676

Тя е първата и понякога единствената възможност на хората, пострадали от насилие, да потърсят подкрепа. На Горещата телефонна линия се обаждат хора, преживели: домашно насилие, сексуално насилие, трафик на хора, друг вид насилие – институционално насилие, между съседи, от непознат и др. Към тази телефонна линия се обръщат и близки на пострадали от насилие, представители на НПО, на институции в лицето на полиция, посолства, Отдел „Закрила на детето“, журналисти, учители, лекари и др.


ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД, Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ: денонощен тел. 02 981 00 06

В Спешни кабинети с легла за диагностично уточняване се извършват следните дейности:
– овладяване на спешни психиатрични състояния
– психози
– болестно мотивирано агресивно поведение
– суицидно поведение
– грижи за пациенти, нуждаещи се от спешна психиатрична помощ
– кризисна интервенция
– хоспитализация – доброволна или по чл. 154 от ЗЗ, в ЦПЗ или друго психиатрично лечебно заведение


Телефон 112 в България

Безплатен достъп до службите за спешно реагиране в случаи на заплаха за здравето, сигурността и имуществото им при различни по характер произшествия и инциденти.