Силвия Аладжова - психотерапевт

Казвам се Силвия Аладжова и съм психолог, консултант и психотерапевт. Работя с индивиди,  с двойки/семейства и с деца. Подхождам с уважение, разбиране и готовност за работа с хора, определящи се с различни вярвания и възгледи за живота.

Моята мисия и философия на работа:

Работя с клиентите си за постигане на желаната от тях промяна.
Фокусирам се върху поставените им лични цели, себепознание и развитие, преодоляване на предизвикателства в ежедневието. Партнирам в процеса на разрешаване на конфликти и трудности в общуването в семейни, професионални или  други социални взаимоотношения. 


Вярвам, че всеки човек – възрастен или дете е уникален, минава през собствени предизвикателства в развитието и има потенциал да открива лични начини за справяне с тях. За това и подходът ми е индивидуален, гъвкав и съобразен с динамичните нужди на човека. В работата си аз използвам както езика, така и емоционалното преживяване, изкуството, творчеството и играта като начини за изразяване, себеоткриване, личностно израстване и промяна.


Образование и допълнителни квалификации:

Професионалните ми умения се базират на комбинация от формално обучение, професионален опит и клинична супервизия. Имам бакалавърска и магистърска степен по психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , специализирам като системен фамилен и брачен психотерапевт към Института по фамилна терапия. Преминала съм сертифицирано обучение по хипноза и хипнотерапия към Българска Асоциация по Хипноза. Сертифициран обучител съм към  Института Gordon Training International за преподаване на ефективни родителски умения. Имам обучения и курсове за работа с деца, включително на такива със специални нужди. Обогатявам знанията и уменията си чрез разнообразие от обучения, семинари и специализации.  Участвам и презентирам пред професионални форуми и конференции. Член съм на Дружеството на психолозите в  България и на Българската асоциация по хипноза.