Какво е насилие и злоупотреба над деца

Всяко неотговарящо на потребностите на детето отношение, пренебрегване, неглижиране и малтретиране, което може да доведе до вреда за развитието му, или психична или физическа (не свързана със злополука) травма. То може да има различни форми:физическо насилие, емоционално насилие, сексуално насилие, неглижиране (пренебрегване).

Какво е физическо насилие?

Това е най-очевидната форма на насилие над деца. Тя включва удряне, ритане, щипане, раздрусване, пошляпване, изгаряне, хапане, душене и т.н. Също даване на детето на отровни вещества, неподходящи лекарства или алкохол. Възможно е да се използва ненужна сила при хранене, сменяне на пелена или дреха. В резултат могат да се появят охлузвания, синини, драскотини, подутини и други видими наранявания по тялото на детето, както и вътрешни – счупвания и кръвоизливи. Вредите може да не са причинени умишлено и да са следствие на прилагане на свръхстроги мерки за дисциплина или физически наказания.

Какво е емоционално насилие?

Може да се определи като систематично разрушаване на друго човешко същество и на емоционалната връзка с него. Такъв модел на поведение може сериозно да попречи на позитивното развитие на детето. Децата, които са непрекъснато засрамвани, унижавани, заплашвани или отхвърляни страдат поне толкова, ако не и повече от тези, които са обект на физическо насилие. Такава ранна емоционална депривация може да доведе до несигурно развитие в бебешка възраст до деца, които са тревожни, несигурни с ниска самооценка.

Видове емоционално насилие:
– Отхвърляне
– Игнориране
– Тормоз и заплахи
– Изолация

Последици:
– Поведение, незряло за възрастта или обратно – доста по-зряло
– Разрушителност и непоследователност в действията
– Прилепчивост
– Търсене на внимание
– Агресивност и опозиционерство
– Депресивност и тъга

Какво е сексуално насилие?

Всяко използване на детето за получаване на сексуална възбуда или задоволяване. Може да се определи като въвличането от възрастния в сексуални действия, които детето не може напълно да осмисли и разбере, и поради това не е в състояние да даде съзнателното си информирано съгласие. То има разрушителни последствия върху нормалното и здраво развитие на детето – физическо и емоционално.

Жертви на сексуално насилие могат да бъдат както деца, така и пеленачета. Те са в състояние да изразят страданието си по различни начини. Ето какви могат да бъдат сигнали на сексуална злоупотреба:
– Отказ да се хранят и да общуват
– Нощно напикаване
– Сексуални жестове или жестове, наподобяващи мастурбиране
– Сексуални жестове към други деца
– Рисунки със символични репрезeнтации на сексуални сцени и/или гениталии
– Бягства
– Нощни кошмари
– Стимулиране на гениталните зони
– Кражби
– Заспиване в клас
– Намаляване на училищния успех

Какво е неглижиране (пренебрегване, занемаряване)?

Лишаване от, или не предоставяне на съответна на потребностите и възрастта на детето грижа като: сигурност и подслон, храна, облекло, обучение, наблюдение, медицински грижи и други базисни потребности, необходими за развитието на пълния физически, емоционален и интелектуален капацитет на детето. Неглижирането се проявява като модел на неадекватни грижи и лесно се забелязва при по-близко наблюдение на детето.

Видове неглижиране:
– Физическо
– Образователно
– Емоционално
– Медицинско

Синдром на родителско отчуждение (PAS)

Синдромът на родителското отчуждение е нарушение в детското развитие в контекста на спора за родителските права при развод. Най-често той възниква след целенасочено проведена кампания по очерняне на единия родител. В тази ситуация майката или бащата влиза в ролята на „отчуждаващ“ – тенденциозно упражнява манипулация върху детето по отношение на другия родител. Като следствие той е поставен в ролята на „отчужден“.