Как да обезпечим психологическия комфорт на постъпващото в детска градина дете

Раздялата е част от развитието на детето. Тръгването на детска градина е едно от ключовите събития за детето, което то понася много по-добре, когато родителите му са убедени в способността му успешно да премине през този етап. Доверието, което му гласуват, му позволява да намери в себе си необходимите сили!

Тръгването на детска градина е нов, важен етап от развитието на детето защото отваря път към социализирането.

За да се получи този преход добре, без допълнителен стрес ролята на родителите е от съществено значение. Още преди постъпването в детското заведение трябва да обясните на детето какво е това детска градина. А още по-добре да му го покажете нагледно. Отидете там заедно с детето, разкажете му какво още правят децата в детската градина (играят, обядват, спят, пеят песнички) и колко е интересно това.

Изключително важна е вашата положителна нагласа към детската градина. Ако вие вярвате, че това е най-доброто място за вашето дете, така ще мисли и то. Когато го завеждате в групата, постарайте се да не му показвате своето вълнение, което често дори и да не искате, възниква у вас. При раздялата бъдете спокойни, но твърди. Непременно му кажете, кога ще дойдете да го вземете и уточнете времето, по което ще дойдете в достъпна за него форма. Например: „аз ще дойда за теб, след като обядваш“, „когато се наспите и излезете с децата на двора”. За преодоляване на стреса от раздялата, изградете ритуал за сбогуване (целувка, прегръдка, възможност да погледа мама през прозореца). В началото може да помогне мека играчка или любим предмет от вкъщи. Ако детето реагира твърде болезнено на раздялата, нека сутрин го водят на градина бабата или бащата.

Когато го вземате, го „възнаградете” с врем, прекарано заедно: поинтересувайте се как е минал денят му, какво е правило, с кого си е играло. Детето получава нови впечатления и се отвлича от негативните преживявания. Занимавайте го с нещо приятно. Заедно обсъдете събитията, които са се случили през времето на вашата раздяла. Хвалете го за успехите и го насърчавайте за положените усилия. Целта е да се изгради взаимно доверие и детето да се почувства спокойно в сигурна среда. Само в дружелюбна и спокойна атмосфера детето ще почувства увереност във вашата любв и ще повярва в собствените си сили.

В периода на адаптация можете да наблюдавате следните прояви на вашето дете вкъщи:

  • прояви на непослушание
  • търсене на стара, забравена играчка
  • връщане към „бебешки” навици
  • напикаване

Детето реагира по този начин на новия стрес. Важно е да не му се карате, а да изчакате търпеливо да отшуми, което обикновено се случва до месец- два.