ТУР / P.E.T. Основни компетенции
След участие в курс Трениране на успешни родители (Т.У.Р.) , Вие родителите ще имате възможност да научите и прилагате следните умение в своето ежедневие:

1. Ще определяте кой „притежава проблема“ в дадена ситуация.
2. Ще определяте 12-те препятствия пред общуването.
3. Ще разграничавате пречките пред Активното слушане.
4. Ще избягвате препятствията, които най-много причиняват провал в общуването.
5. Ще разбирате когато детето ви има голяма нужда от помощтта на родителя си като слушател.
6. Ще използвате мълчанието, признанието и отварянето на врати, за да помогнете на детето да се справи с проблема си.
7. Активно ще се вслушвате, за да чуете чувствата на вашето дете.
8. Активно ще слушате, за да си изясните получената информация.
9. Ще правите разлика между приемливо и неприемливо поведение.
10. Ще можете да определите какво да направите, когато поведението на детето ви пречи да удовлетворите собствените си нужди.
11. Ще разработвате в три части Конфронтативното Аз-послание .
12. На борба срещу неприемливото поведение на детето си чрез Аз-посланията.
13. Превключване на скорости между Аз-послание и Активно слушане, когато е уместно.
14. Признаване на усилията на другите чрез Позитивно Аз-послание.
15. Предотвратяване на проблеми и конфликти с помощта на Превантивни Аз-послания.
16. Разпознаване на конфликтни ситуации.
17. Разграничаване между конфликт на нуждите и приоритетите сблъсъци.
18. Избягване използването на метод I.
19. Избягване използването на метод II.
20. Подготвяне на сценатаза Метод III- беззагубния метод.
21. Използване на Метод III за разрешаване на конфликти между родител и дете.
22. Използване на Метод III, за да посредничите за разрешаване на конфликт между другите.
23. Намаляване на сблъсъка на ценности.

…. И ще имате по-добра връзка с вашите деца, вашият съпруг/а, партньор, приятелите си, собствените си родители, вашите колеги, служителя в магазина или в пощата, вашия застрахователен агент, вашата детегледачка …. и списъкът продължава.. .

източник: тук